Vo svojom diele sa pokúšam o hľadanie oscilujúcej hranice medzi dvoma svetmi - tzv. abstrakcie a figuratívnosti.